Om oss Leverans Betalsätt Garanti Kontakta oss

Villkor och avtal

1. VILLKOR

1.1. Villkoren gäller alla rättsliga förhållanden som uppkommer mellan alla individer och ägaren av Velomania.se, företaget Avelanta OÜ (framtida nätbutik Velomania).

1.2. Rättsliga förhållande som uppkommer vid köp via nätbutik Velomania regleras av Republiken Estlands rättsakter.

1.3. För utvecklingen av nätbutik, samt för förbättring av användbarheten har företaget Avelanta OÜ rätt att ändra samt utöka villkoren och prislistor. Förändringar av villkoren och priser skall visas på webbsidan www.velomania.se. Förändringarna börjar gälla från och med att de har publicerats på webbsidan www.velomania.se. Köp som utfördes innan de nya villkoren började gälla, följer villkoren som var aktuella när köpet genomfördes, förutom annorlunda fall som täcks av lagar eller villkoren.

2. PRISER

2.1. Priser på nätbutiken Velomania gäller vid köp som betalas i angiven tid, enligt punkt 4.

2.2 Alla priser inkluderar 25% moms.

3. KORG OCH BESTÄLLNING

3.1. Fyll i kundens uppgifter enligt respektive fält och klicka på “genomför beställningen”.

3.2. Var försiktig när du fyller i fälten med uppgifter om varorna och mottagaren, eftersom varornas leveranshastighet beror på noggrannheten.

3.3. Köp/sälj avtalet anses vara fullbordat (giltigt) från och med att köparen fått orderbekräftelse.

4. BETALNING

4.1. För att genomföra betalningen välj ett betalningsalternativ vid beställningen.

4.2. I samarbete med Klarna AB finns följande betalningsalternativ: Klarna Direkt, Kortbetalning, Faktura

5. LEVERANS OCH ÖVERFÖRING AV VARAN

5.1. Efter genomfört avtal enligt punkt 3.3 levereras varan enligt den angivna adressen, inom tiden bestämd över det angivna telefonnumret.

5.2. Varorna levereras av kuriren inom 4 arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen.

5.3. Ifall att produkten ej finns på lager och måste beställas från leverantören, vilket leder till fördröjd leverans, samt i andra fall, där leveransen kan omöjligt ske i angiven tid baserad på anledningar som inte beror på Avelanta OÜ, skall vi inom 2 dagar efter att avtalet blivit giltigt enligt punkt 3.3, meddela om fördröjningen, samt den nya leveranstiden, via det angivna telefonnumret eller mailadressen.

Om du inte är mer intresserad av ditt köp på grund av fördröjningen av leveranstiden, har du rätt att avbryta ordern (för mer information, se 6.1 och 6.3.), samt att det betalade beloppet (inklusive leveranskostnaden) kommer att returneras till dig.

5.4. Efter att varan har mottagits av kuriren, kommer kuriren att kontakta dig för att förtydliga varornas leveranstid.

5.5. Kuriren levererar ordern till den adress som anges i ordern. Fraktadressen kan inte ändras.

5.6. Vi ber dig att vara noga med kontaktinformationen för att undvika leverans fördröjningar och missförstånd vid leveransen. Avelanta OÜ och budfirma ansvarar inte för förseningar i leverans och andra missförstånd som orsakas av felaktiga uppgifter vid beställningen.

5.7. Kuriren överger varorna tillsammans med fakturan. Innan du signerar fakturan, rekommenderar vi att du inspekterar paketet, och vid extern skada, ange detta i kurirräkningen. Ifall att varan är förstörd, skicka ett e-brev till info@velomania.se. Varor som skadas under transporten kommer att bytas ut.

6. AVBESTÄLLNING OCH RETUR

6.1. Du har rätt efter betalningen för varorna, men före leveransen, att avbeställa din order genom att skicka ett e-brev till Velomania e-butik info@velomania.se med beställningsnummer och ditt konto.

6.2. Efter att ha mottagit varorna har du 14 dagar att bekanta dig med varorna. Vid uppsägning av beställning i enlighet med paragraf 6.1, eller vid återkallelse av varorna enligt klausul 6.2.

6.3. Vid uppsägning av beställning i enlighet med paragraf 6.1, eller vid återkallelse av varorna enligt klausul 6.2. Pengarna för returvarorna kommer att överföras till ditt konto senast 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om återbetalningen, förutsatt att du returnerade varan till samma rad, med undantag för de fall som anges i klausul 6.4, 6.5.

6.4. Returprodukter måste vara kompletta (innehålla alla varor som fanns i paketet).

6.5. Om de returnerade varorna och/eller deras förpackningar är skadade eller har försämrade egenskaper som orsakats av (i) omständigheter som inte är relaterade till Avelanta OÜ; eller (ii) otillbörlig användning av varorna har Avelanta OÜ rätt att dra av värdet av minskningen av varornas värde från det återbetalda beloppet.

I det här fallet skickar Avelanta OÜ en detaljerad faktura till den e-postadress som angavs i ordern. Ifall att du inte håller med angående minskningen av varornas värde har du rätt att anställa en oberoende expert för att genomföra utvärdering.

Kostnaderna för en oberoende undersökning är lika fördelade mellan dig och Avelanta OÜ, utom när en av parternas påstående är uppenbart ogrundat. I sådant fall är det parti vars påstående är är uppenbarligen ogrundade som är ansvarig för kostnaden.

7. GARANTI OCH RETUR AV DEFEKTA VAROR
7.1. Avelanta OÜ ansvarar för fel som uppstod inom 1 år från inköpsdatum.

7.2. Avelanta OÜ är inte ansvarigt för:
1) Försämring av egenskaperna / skadorna på de varor som orsakats av kunden

2) Defekter som uppkommer vid felaktig användning av varorna;

3) Normal fysisk slitage på varorna under vanlig användning.

7.3. Vid defekter har du rätt at få varan utbytt eller returnera varan till Avelanta OÜ.

7.4. Vid retur av defekta varor returneras det betalade beloppet (tillsammans med transportkostnaden) till det angivna bankkontot senast 30 dagar efter det att de defekta varorna återlämnats.

7.5. Förutom rättigheter enligt garantivillkoren har du också andra rättigheter enligt lagen.

8. ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

8.1. Avelanta OÜ är ansvarigt inför dig och du är ansvarig inför Avelanta OÜ för skadestånd som orsakats av den andra parten genom överträdelse av villkoren i de fall och i det belopp som fastställs i Republiken Estlands lagstiftning.

8.2. Avelanta OÜ är inte ansvarigt för skada eller försenad leverans av varor i fall att skadorna eller förseningstiden beror på omständigheter som Avelanta OÜ inte kunde påverka och vilka Avelanta OÜ inte förutsåg och inte kunde förutse (force majeuere)

9. ANDRA VILLKOR

9.1. Alla kundens personuppgifter, som publicerades under besöket i e-butiken Velomania och inköpet, betraktas som konfidentiell information. Den krypterade datakanalen säkerställer säkerheten för köparens personuppgifter och bankuppgifter. Avelanta OÜ har inte tillgång till de här uppgifterna.

9.2. I frågor som inte anges i dessa villkor styrs parterna av Republiken Estlands nuvarande rättsakter

9.3. Tvister som uppstår mellan dig och Avelanta OÜ i samband med beställningar och inköp som gjorts med hjälp av Velomania e-shop löses av parterna genom förhandlingar. Ifall att det inte blir någon överenskommelse har du rätt att ansöka om att skydda dina rättigheter i konsumentskyddsrådet eller i Tallinns stads domstol. Vid lösning av oenigheter utgår parterna från den nuvarande lagstiftningen i Republiken Estland.

10. DISCLAIMER

10.1. Utbudet av produkter samt priser kan ändras utan förvarning.

10.2. Alla bilder och beskrivningar är så nära verkligheten som möjligt, men ger inte alltid en exakt bild av produkten. Vi erbjuder de bilder och beskrivningar som tillverkarna av varorna tillhandahåller, vilket ibland resulterar i misstag. När vi beskriver varorna och deras egenskaper försöker vi vara så exakta som möjligt, men kan inte garantera exakt precision. Tillverkare av varor kan ändra specifikationer utan föregående överenskommelse med oss, så att beskrivningar av produkter kan innehålla felaktigheter. I detta fall är webbutiken Velomania inte ansvarig för tillförlitligheten av den publicerade informationen.

10.3. Velomania förbehåller sig rätten att vägra sälja vid följande problem: när priset publicerades fanns det ett mänskligt fel eller ett tekniskt fel i systemet (till exempel om en bärbar dator som kostar 700 euro plötsligt säljs för 70 euro, då är det ett uppenbart fel. Därför hoppas vi på förståelse från kunderna att det är ett fel och varorna inte kan säljas till den angivna kostnaden.)

Om du märker en felaktighet i beskrivningen eller bilden av produkten, var snäll och kontakta oss via telefon eller e-post.